Vuoden 2017 kielileiri (5.6-9.6.2017) on ohi, mutta sen huippuhetkiin pääsee edelleen eläytymään leirille omistetulla sivulla, jolta löytyy kattava valikoima kuvia koko leirin ajalta.

 

Kiitos kaikille mukana olleille!

 

Tietoa seuraavasta kielileiristä päivittyy tälle sivulle alkuvuoden 2018 aikana.

 

****************************************************************

Tietoa kielileiristä

Jyväskylän yliopiston Kielikampus  pyrkii monipuolistamaan kielivalintoja erilaisin keinoin. Lasten toiminnallinen kielileiri on yksi hyväksi havaittu tapa vaikuttaa vieraiden kielten asemaan omassa lähiympäristössä.

Ensimmäistä kertaa kielileiri järjestettiin kesällä 2012 yhteistyössä Jyväskylän kaupungin opetuspalveluiden ja Kielitivoli-hankkeen kanssa. Leirin tavoitteena oli tutustuttaa lapset saksan kieleen ja kulttuuriin toiminnan kautta, kokaten, retkeillen, pelaten ja liikkuen. Leirin vetäjinä toimivat saksan opiskelijat kielten laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen henkilökunnan opastuksella. Perimmäisenä tarkoituksena oli synnyttää positiivinen asenne kieltä kohtaan ja siten vaikuttaa oppilaiden myöhempiin kielivalintoihin.

Leirin periaatteet ovat säilyneet ennallaan, mutta osallistujamäärät ja kielivalikoima ovat kasvaneet. Leiripaikat ovat täyttyneet nopeasti ja positiivista palautetta on saatu monelta suunnalta. Vuonna 2014 kielileiri palkittiin Opetushallituksen European Label -Kieltenopetuksen eurooppalainen laatuleima –kunniamaininnalla. Hienointa on kuitenkin huomata lasten innostus: ”Tää on tosi kiva leiri!”

Kielileiri ei ole koulu

Leirillä toimitaan ilman opetussuunnitelmaa, oppikirjoja tai kokeita. Ilman paineita oppimistavoitteiden saavuttamisesta kynnys toimia monipuolisesti vierailla kielillä madaltuu. Leiriläiset ovat lomalla, joten päivät täyttyvät leikistä, laulusta, askartelusta ja muista mukavista puuhista. Näin vieraat kielet sulautuvat luontevaksi osaksi leiripäivien toimintaa ja kieltä opitaan yhdessä kuin huomaamatta. Kieli ja kulttuuri ovat tiivisti yhdessä alusta alkaen. Leiriltä saadulla innostuksen kipinällä voi olla kauaskantoisiakin vaikutuksia lapsen kielipolkuja ja elämää ajatellen.

Katso tästä millainen päivä leirillä voi esimerkiksi olla.