Leiri järjestetään 3.6-7.6.2019 (vko 23)  Seminaarinmäen kampuksella. Leiri on tarkoitettu 2007-2011 syntyneille lapsille. Leiri on päiväleiri, toimintaa on 9-15 kunakin leiripäivänä. Leirin kielet ovat:  englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa, venäjä. Ryhmiä on kaikkiaan 7, sillä englantia on kaksi ryhmää.  Mukaan mahtuu 84 lasta.

Leirin tavoitteena on tutustuttaa lapset uuteen kieleen ja kulttuuriin toiminnan kautta, kokaten, retkeillen, pelaten ja liikkuen. Esitietoja ei vaadita. Leirin vetäjinä toimivat kielten laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat opettajankouluttajien opastuksella. Jo kahdeksatta kertaa järjestettävä leiri on palkittu Opetushallituksen ja Euroopan neuvoston kielen opetuksen laatuleima kunniamaininnalla.

Kurssin osallistumismaksu on 60 euroa/viikko/lapsi (jos leirille osallistuu sisaruksia, hinta 50 €/lapsi), johon sisältyy ruokailu ja vakuutus, leirimateriaalit sekä iltapäivä Superpark-toimintapuistossa kuljetuksineen.

Ilmoittautuminen on päättynyt. Kiitos kaikille yli 150 ilmoittautuneelle. Paikat on arvottu ensikertalaisten kesken, ja huoltajille on ilmoitettu sähköpostitse. Leirikirje lähetetään sähköpostitse viikon 20 lopussa/21 alussa.

Kuvia leiriltä voi päivittäin seurata Instagramista (@kielileiri) tai osoitteesta https://www.kielileiri.jyu.fi. Kielileirillä on myös oma Facebook-sivu nimellä ”Kielileiri – Jyväskylän yliopisto”, jonka löytää helpoiten haulla ”@kielileiri”.

Lisätiedot:

kielileiri@jyu.fi

Leirin yhteyshenkilö: Tuure Tabell, 040-3670793

 

****************************************************************

Tietoa kielileiristä

Jyväskylän yliopiston Kielikampus  pyrkii monipuolistamaan kielivalintoja erilaisin keinoin. Lasten toiminnallinen kielileiri on yksi hyväksi havaittu tapa vaikuttaa omassa lähiympäristössä.

Ensimmäistä kertaa kielileiri järjestettiin kesällä 2012 yhteistyössä Jyväskylän kaupungin opetuspalveluiden ja Kielitivoli-hankkeen kanssa. Leirin tavoitteena oli tutustuttaa lapset saksan kieleen ja kulttuuriin toiminnan kautta, kokaten, retkeillen, pelaten ja liikkuen. Leirin vetäjinä toimivat saksan opiskelijat kielten laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen henkilökunnan opastuksella. Perimmäisenä tarkoituksena oli synnyttää positiivinen asenne kieltä kohtaan ja siten vaikuttaa oppilaiden myöhempiin kielivalintoihin.

Leirin periaatteet ovat säilyneet ennallaan, mutta osallistujamäärät ja kielivalikoima ovat kasvaneet. Leiripaikat ovat täyttyneet nopeasti ja positiivista palautetta on saatu monelta suunnalta. Vuonna 2014 kielileiri palkittiin Opetushallituksen European Label -Kieltenopetuksen eurooppalainen laatuleima –kunniamaininnalla. Hienointa on kuitenkin huomata lasten innostus: ”Tää on tosi kiva leiri!”

Kielileiri ei ole koulu

Leirillä toimitaan ilman opetussuunnitelmaa, oppikirjoja tai kokeita. Ilman paineita oppimistavoitteiden saavuttamisesta kynnys toimia monipuolisesti vierailla kielillä madaltuu. Leiriläiset ovat lomalla, joten päivät täyttyvät leikistä, laulusta, askartelusta ja muista mukavista puuhista. Näin vieraat kielet sulautuvat luontevaksi osaksi leiripäivien toimintaa ja kieltä opitaan yhdessä kuin huomaamatta. Kieli ja kulttuuri ovat tiivisti yhdessä alusta alkaen. Leiriltä saadulla innostuksen kipinällä voi olla kauaskantoisiakin vaikutuksia lapsen kielipolkuja ja elämää ajatellen.

Katso tästä millainen päivä leirillä voi esimerkiksi olla.