Leiri järjestetään 4.6-8.6.2018 (vko 23)  Seminaarinmäen kampuksella. Leiri on tarkoitettu 2006-2010 syntyneille lapsille. Leiri on päiväleiri, toimintaa on 9-15 kunakin leiripäivänä. Leirille otetaan enintään 84 +6 lasta (7 ryhmää, kussakin max 12 lasta + pienempi suomi toisena kielenä -ryhmä). Tarjolla olevat kielet ovat:  englanti (2 ryhmää), espanja, ranska, ruotsi, saksa, suomi toisena kielenä, venäjä.

Leirin tavoitteena on tutustuttaa lapset uuteen kieleen ja kulttuuriin toiminnan kautta, kokaten, retkeillen, pelaten ja liikkuen. Esitietoja ei vaadita. Leirin vetäjinä toimivat kielten opettajaksi ja luokanopettajaksi opiskelevat opettajankouluttajien opastuksella.

Leirin osallistumismaksu on 60 euroa/viikko/lapsi (jos leirille osallistuu sisaruksia, hinta 50 €/lapsi), johon sisältyy ruokailu ja henkilövakuutus.  Paikat arvotaan kaikkien ilmoittautuneiden kesken. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin leiripaikkoja (84) , etusijalla ovat ne lapset, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet kielileirille. Leirille pääsystä tulee huoltajalle sähköpostitse tieto viimeistään 4.4.2018.

Ilmoittautuminen on päättynyt. Ilmoittautumisia tuli kaikkiaan 242.  Kiitos kaikille ilmoittautuneille! Paikka-arvonnan tuloksista on lähtenyt kaikille huoltajille sähköposti 2.4.2018. Jos et ole viestiä leirin osoitteesta saanut, otathan yhteyttä kielileiri@jyu.fi , niin selvitetään tilanne.

****************************************************************

Tietoa kielileiristä

Jyväskylän yliopiston Kielikampus  pyrkii monipuolistamaan kielivalintoja erilaisin keinoin. Lasten toiminnallinen kielileiri on yksi hyväksi havaittu tapa vaikuttaa omassa lähiympäristössä.

Ensimmäistä kertaa kielileiri järjestettiin kesällä 2012 yhteistyössä Jyväskylän kaupungin opetuspalveluiden ja Kielitivoli-hankkeen kanssa. Leirin tavoitteena oli tutustuttaa lapset saksan kieleen ja kulttuuriin toiminnan kautta, kokaten, retkeillen, pelaten ja liikkuen. Leirin vetäjinä toimivat saksan opiskelijat kielten laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen henkilökunnan opastuksella. Perimmäisenä tarkoituksena oli synnyttää positiivinen asenne kieltä kohtaan ja siten vaikuttaa oppilaiden myöhempiin kielivalintoihin.

Leirin periaatteet ovat säilyneet ennallaan, mutta osallistujamäärät ja kielivalikoima ovat kasvaneet. Leiripaikat ovat täyttyneet nopeasti ja positiivista palautetta on saatu monelta suunnalta. Vuonna 2014 kielileiri palkittiin Opetushallituksen European Label -Kieltenopetuksen eurooppalainen laatuleima –kunniamaininnalla. Hienointa on kuitenkin huomata lasten innostus: ”Tää on tosi kiva leiri!”

Kielileiri ei ole koulu

Leirillä toimitaan ilman opetussuunnitelmaa, oppikirjoja tai kokeita. Ilman paineita oppimistavoitteiden saavuttamisesta kynnys toimia monipuolisesti vierailla kielillä madaltuu. Leiriläiset ovat lomalla, joten päivät täyttyvät leikistä, laulusta, askartelusta ja muista mukavista puuhista. Näin vieraat kielet sulautuvat luontevaksi osaksi leiripäivien toimintaa ja kieltä opitaan yhdessä kuin huomaamatta. Kieli ja kulttuuri ovat tiivisti yhdessä alusta alkaen. Leiriltä saadulla innostuksen kipinällä voi olla kauaskantoisiakin vaikutuksia lapsen kielipolkuja ja elämää ajatellen.

Katso tästä millainen päivä leirillä voi esimerkiksi olla.